Mail: application@outlook.com.tr / abdurrahmankasimtk@gmail.com  

İş Dizaynı ve Yaklaşımı

İş dizaynı 1700’lü yıllardan itibaren üzerinde çalışılan ve gelişen teknolojiyle birlikte günümüze kadar farklı fikirlerin ifade edildiği ve bu görüşün en etkili modeli 1970 yılında Hackman ve Oldham tarafından geliştirilmiş olan iş dizaynı modeli uzun yıllar boyunca tek ve başarılı bir iş dizaynı modeli olarak dikkate alınmış eski bir kavramdır. Bilgi toplumunun süreçleri boyunca...

SONLU CİSİM UYGULAMALARINDA KODLAMA TEORİSİ, ECC, AES, NIST ve SEC

İletişim teknolojileri ve kod çözümüne dayalı sistemler kodlama teorisi üzerinde birçok çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan denklemler, algoritma sistemleri ile çalışan otomasyon projelerini kod teorisinin ve sonlu cisimlerin esas uygulaması haline getirmiştir. Kod yazma sürecinde oluşan hataların teorik olarak belirlenmesi ve bu yerel hataların sistemin dışına çıkmaması için bilgi güvenlik duvarı oluşturulmuştur. Galois Fields,...

Yazılım Geliştirme Sürecinde Nesne Yönelimli Görsel Yazılım Testi ve Yazılım Projelerine Entegrasyon

Yazılım geliştirme sürecinde birçok mimari yapı teknolojisi ile karşılaşan yazılımcılar projelerinde bu mimari yapıya uygun veri tabanını kullanarak projenin alt yapısını güçlendirmektedir. Geliştiricilerin uzun zamandır yaptığı çalışmalar sonucunda elde edilen bazı sonuçlara göre çeşitli yazılım projelerinde veri toplama ve veri birleştirme zorluğunun projeye uygun mimari yapının yanlış seçiminden olduğunu ortaya koymaktadır. Mimari modelleme yazılım...

Kriptografik Kodlama İletişimi ve Kriptosistem Teorisi

Kriptografik Kodlama İletişimi ve Kriptosistem Teorisi (Cryptographic Coding Communication and Cryptosystem Theory) Gelişen teknoloji ile birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen iletişim sistemleri hızlı, hatasız ve güvenli matematiksel işlev gören sayısal bilgi iletimi niteliğini önemli bir konu olarak karşımıza çıkarmaktadır. Kriptosistem teknolojisi ve kriptografik kodlama matematiksel tanımlar, teoremler ve bir probleme çözüm olmak...

Müşteri ilişkileri Yönetiminde Yazılım Mühendisliği

Müşteri ilişkileri Yönetiminde Yazılım Mühendisliği (Software Engineering in Customer Relationship Management) Günümüzün küresel iş dünyasında 1980’lerden bu yana yapılan hizmetler teknoloji odaklı tümleşik sistemler ve rekabete yönelik pazarlama faaliyetleridir. Operasyonel müşteri ilişkileri yönetimi 1980 sonrasında hız kazanmaya başlamış ve bu alanda 2000’li yıllara kadar teknolojinin gelişimi izlenmiştir. Müşteri ilişkileri Yönetiminde 2001 yılında Nesnelerin İnterneti...