Mail: application@outlook.com.tr / abdurrahmankasimtk@gmail.com  

İş Dizaynı ve Yaklaşımı

İş dizaynı 1700’lü yıllardan itibaren üzerinde çalışılan ve gelişen teknolojiyle birlikte günümüze kadar farklı fikirlerin ifade edildiği ve bu görüşün en etkili modeli 1970 yılında Hackman ve Oldham tarafından geliştirilmiş olan iş dizaynı modeli uzun yıllar boyunca tek ve başarılı bir iş dizaynı modeli olarak dikkate alınmış eski bir kavramdır. Bilgi toplumunun süreçleri boyunca...

SONLU CİSİM UYGULAMALARINDA KODLAMA TEORİSİ, ECC, AES, NIST ve SEC

İletişim teknolojileri ve kod çözümüne dayalı sistemler kodlama teorisi üzerinde birçok çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan denklemler, algoritma sistemleri ile çalışan otomasyon projelerini kod teorisinin ve sonlu cisimlerin esas uygulaması haline getirmiştir. Kod yazma sürecinde oluşan hataların teorik olarak belirlenmesi ve bu yerel hataların sistemin dışına çıkmaması için bilgi güvenlik duvarı oluşturulmuştur. Galois Fields,...

Yazılım Geliştirme Sürecinde Nesne Yönelimli Görsel Yazılım Testi ve Yazılım Projelerine Entegrasyon

Yazılım geliştirme sürecinde birçok mimari yapı teknolojisi ile karşılaşan yazılımcılar projelerinde bu mimari yapıya uygun veri tabanını kullanarak projenin alt yapısını güçlendirmektedir. Geliştiricilerin uzun zamandır yaptığı çalışmalar sonucunda elde edilen bazı sonuçlara göre çeşitli yazılım projelerinde veri toplama ve veri birleştirme zorluğunun projeye uygun mimari yapının yanlış seçiminden olduğunu ortaya koymaktadır. Mimari modelleme yazılım...