SONLU CİSİM UYGULAMALARINDA KODLAMA TEORİSİ, ECC, AES, NIST ve SEC

İletişim teknolojileri ve kod çözümüne dayalı sistemler kodlama teorisi üzerinde birçok çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan denklemler, algoritma sistemleri ile çalışan otomasyon projelerini kod teorisinin ve sonlu cisimlerin esas uygulaması haline getirmiştir. Kod yazma sürecinde oluşan hataların teorik olarak belirlenmesi ve bu yerel hataların sistemin dışına çıkmaması için bilgi güvenlik duvarı oluşturulmuştur. Galois Fields, sonlu cisim durumundaki 0, 1 bazı kriptografik algoritmalar (ECC, AES) için büyük önem taşımakta ve temelini oluşturmaktadır. Son zamanlarda karakteristiği ikiden farklı olan alanlara olan ilgi akla çoklu mantık devrelerini getirmektedir.
Aritmetik sistem algoritmaları tarafından oluşturulan kriptografik uygulamalar cisim elemanlarının gösterimi ve eğri eliptiğinin performansı üzerinde herhangi bir karakteristiğe sahip sonlu cisim elemanı yapısında matematiksel işlevdeki çarpımın karmaşıklığına gerekenden daha fazla sahip devre ihtiyacı için kod teorisinde ve algoritma şeması üzerinde hızlı modüler aritmetik yapılmasını sağlar.
GF sonlu cisim algoritmaları kriptosistemler için üretilmiş hazır kodların uygulama esnasında açığa çıkan eleman gösterimi ve sonlu cisimlerin genişliğinin optimal dengesinin mantıksal veri analizlerinde ve Kriptografik algoritma standartlarında NIST ve SEC kullanılarak kodlama teorisi sonlu cisim uygulamalarının bir parçası haline gelmiştir.

About the author: Abdurrahman Kasım TÖK

#Bisiklet #Teknoloji #Yazılım #Researcher #Insider #Mkutup #UTM

You must be logged in to post a comment.